Huyện Bắc Hà: Đánh giá công tác KSTTHC, kết quả hoạt động cơ chế Một cửa năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lượt xem: 313
Ngày 10/01/2019, đồng chí Nguyễn Trọng Hòa-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả hoạt động cơ chế Một cửa  trên địa bàn huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 
       Ngày 10/01/2019, đồng chí Nguyễn Trọng Hòa-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả hoạt động cơ chế Một cửa  trên địa bàn huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 
       Trong năm 2018, huyện Bắc Hà đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa; việc giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, đảm bảo thời gian, không gây phiền hà cho nhân dân, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và Cổng TTĐT huyện. Việc đưa 100% thủ tục hành chính ra bộ phận một cửa các cấp (huyện, xã) được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt cao 100% (đứng đầu các huyện, thành phố trong tỉnh).  Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sử dụng phần mềm IGATE trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%  số cơ quan, đơn vị (34/34 đơn vị) là một trong 5 huyện, thành phố của tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung này.

 


Các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý tại hội nghị

       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục như: công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa thiết thực do đó việc tiếp nhận và trả kết quả theo mức độ 3,4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích có tỉ lệ hồ sơ chưa cao. Tỷ lệ hồ sơ hủy và trả lại còn cao, chiếm 19,4%.
       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2019, cùng với tỉnh, huyện Bắc Hà tiếp tục ‘‘Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ’’. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là: Phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2018. Trọng tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với cán bộ, công chức, trong việc giải quyết TTHC; quyết tâm không để xảy ra tình trạng cản trở, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn, từ chối thực hiện, kéo dài thời gian, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức; tiếp tục thực hiện nghiêm việc đưa 100% thủ tục hành chính ra thực hiện tại cơ chế “một cửa”; 100% số hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm I-gate; trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích,… Tăng cường công tác truyền thông và thông tin rộng rãi kết quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính./.
Mạnh Hà

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 943
  • Trong tuần: 943
  • Tất cả: 1,120,015