Huyện Bắc Hà: Đánh giá kết quả kiểm tra công tác KSTTHC; công tác Tư pháp - Hộ tịch; việc thu phí, lệ phí trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 195
Ngày 16/8/2019, đồng chí Nguyễn Trọng Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; hoạt động của cơ chế Một cửa; công tác Tư pháp-Hộ tịch; việc thu phí, lệ phí  trên địa bàn huyện năm 2019 và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Hà.
    Ngày 16/8/2019, đồng chí Nguyễn Trọng Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; hoạt động của cơ chế Một cửa; công tác Tư pháp-Hộ tịch; việc thu phí, lệ phí  trên địa bàn huyện năm 2019 và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Hà.
    Trong 5 tháng đầu năm 2019, huyện Bắc Hà đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của tỉnh; niêm yết kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi, dễ tra cứu; công tác Tư pháp-Hộ tịch và thu phí, lệ phí được triển khai thực hiện đúng quy định; đã tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng và trước hạn 7.603/7.603 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ trễ hạn; việc thu phí và lệ phí đạt 180 triệu đồng, tăng 176% so với cùng kỳ. Triển khai có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích, đã tiếp nhận trực tuyến 122/193 hồ sơ mức độ 3, đạt 63,2%, tiếp nhận trực tuyến được 122/416 hồ sơ mức độ 4, đạt 29,3%.

 Quang cảnh hội nghị

    Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục như: công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa thiết thực do đó việc tiếp nhận và trả kết quả theo mức độ 3,4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích còn chưa cao; công tác thu phí, lệ phí chưa triệt để; việc thực hiện liên thông các TTHC giữa các cơ quan còn lúng túng, thiếu thống nhất; những khó khăn phát sinh giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC còn chậm được tháo gỡ, nhất là lĩnh vực đất đai,...
    Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra, trọng tâm tập trung vào việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận “Một cửa” theo Thông báo số 559/TB-UBND ngày 14/8/2019 của UBND huyện; nhập 100% TTHC phát sinh trên phần mềm Igate; thực hiện đầy đủ dịch vụ công mức độ 3,4; thu phí và lệ phí đảm bảo đúng quy định.
    Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chi cục Thuế huyện cần phối hợp với các xã, thị trấn rà soát các khoản thu, đôn đốc thu các khoản nợ đọng, thực hiện kê khai thuế và nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước; Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện Bắc Hà theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai và định  kỳ hàng tháng, quí, năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ góp phần nâng hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của huyện Bắc Hà./.
Mạnh Hà - Phạm Thanh

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 194
  • Trong tuần: 11,300
  • Tất cả: 1,116,102