Ban tổ chức Tỉnh ủy: tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2022
Lượt xem: 180

Sáng ngày 01/4, tại huyện Bắc Hà, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó Ban tổ chức các huyện, thị xã, thành phố; các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm thực hiện kế hoạch, chương trình công tác quý II, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2022. Theo đó, trong quý I, năm 2022 với tinh thần vừa chung tay phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; vừa thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai đã chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác quý I/2022 và các nhiệm vụ do cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện giao. Đồng thời thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đã tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, sử dụng cán bộ; chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; coi trọng và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh, kết hợp luân chuyển cán bộ với đào tạo cán bộ tại chỗ;  thực hiện thường xuyên công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Đối với nhiệm vụ trong tâm quý II, năm 2022 Ban tổ chức Tỉnh ủy, tập trung xây dựng, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương, các đề án, chương trình, kế hoạch của cấp uỷ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó tập trung rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung các văn bản phù hợp với các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh; Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tích cực tham gia phong trào thi đua theo các chuyên đề; xây dựng Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó triển khai hiệu quả phong trào thi đua: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác. Phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai trong sạch, vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, công chức toàn Ngành “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa tham gia thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thôn tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Hà trong thời gian qua, định hướng trong thời gian tới, bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, huyện Bắc Hà còn những khó khăn, thách thức như: Bắc Hà vẫn là huyện nghèo, kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều; an ninh nông thôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Định hướng chiến lực phát triển còn thiếu tính toàn diện, tổng thể đột phá. Chưa có sự định vị rõ ràng Bắc Hà đang ở đâu so với các huyện trong tỉnh trên từng lĩnh vực, từ đó khắc phục những mặt hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm đổi mới về phương pháp, tư duy làm việc; phương thức canh tác, sản xuất kinh doanh của người dân ở nhiều nơi vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn chậm đổi mới tư duy, cách làm mới hiệu quả, thiếu tính chủ động, sáng tạo; một số tập tục lạc hậu vẫn tồn tại… Thời tiết, khí hậu, dịch bệnh trên người, vật nuôi diễn biến phức tạp; tình trạng sa mạc hóa, thoái hoái đất đai, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước...là những thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của huyện thời gian tới. Trước những khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã quyết nghị 23 mục tiêu chính, 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 04 lĩnh vực đột phá thực hiện giai đoạn 2021-2025; với 11 đề án trọng tâm, 04 nghị quyết và 03 kế hoạch chuyên đề thực hiện giai đoạn 2021-2025. Triển khai có hiệu quả 16 nội dung phân cấp và 16 nội dung đổi mới tỉnh đã cho chủ trương; ưu tiên nguồn lực triển khai 16 nội dung hướng về cơ sở mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quyết nghị thông qua.  Khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đến năm 2025 phấn đấu đưa Bắc Hà ra khỏi danh sách huyện nghèo; Xây dựng Bắc Hà trở thành khu du lịch đặc sắc của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình giao thông trọng điểm kết nối liên huyện, liên tỉnh; Xây dựng đô thị trấn Bắc Hà lên đô thị loại IV; Bảo Nhai lên đô thị loại V.

Các đại biểu tham gia thảo luận

Tiếp đó, tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, đa số đại biểu cho rằng, đối với chương trình công tác trọng tâm quý II, năm 2022 có nhiều điểm mới, đột phá, có thời gian, nội dung cụ thể, là cơ sở để Ban tổ chức cấp huyện thực hiện thuận lợi; nhiều nội dung được cô đọng, dễ làm, khoa học.

Đ/c Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng, kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Toàn Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban tổ chức các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào chương trình, nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2022 của Ban tổ chức Tỉnh ủy và chương trình của cấp ủy cùng cấp, cụ thể hóa thành chương trình làm việc của đơn vị mình để chủ động trong công tác của ngành. Đồng thời, đồng chí trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương cần quan tâm một số nội dung. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, mọi mặt của Đảng; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp uỷ các cấp mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp mới, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt triển khai các quan điển, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những cá nhân, tập thể tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.../.

Lê Hiếu

Trung tâm Văn hóa, TT – TT Bắc Hà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 449
  • Trong tuần: 7,570
  • Tất cả: 1,112,372