Hội nghị cập nhật kiến thức cho các cán bộ chủ chốt huyện Bắc Hà năm 2022
Lượt xem: 299

Sáng ngày 03/6, Huyện ủy Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hàng Đảng bộ huyện, đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Thương vụ Huyện ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin Một số nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương V (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chuyên đề ‘‘Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam’’. Đây là đúc kết từ những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ ngĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật thông tin, kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới; bổ sung kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động lãnh đạo và quản lý.

Dịp này, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật, trao tặng Tủ sách chi bộ điện tử và một số xuất quà dành cho đảng bộ huyện Bắc Hà (ảnh trên)./.

Lê Hiếu

Trung tâm Văn hóa, TT – TT Bắc Hà

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,360
  • Trong tuần: 2,643
  • Tất cả: 1,195,875