Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Lượt xem: 100

 

Sáng ngày 6/7, tại huyện Bắc Hà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thường trực các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo đại diện các ngành trong khối Khoa giáo, Tuyên truyền, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, UBND và Ban Tuyên giáo huyện Bắc Hà.

 

Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo. Tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp…

Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; duy trì thường xuyên, kịp thời công tác thông tin, nâng cao chất lượng nắm tình hình dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đã triển khai các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu truyền thống ngành tạo sự lan tỏa trong tầng lớp nhân dân, đồng thời là một trong những nội dung cụ thể hóa yêu cầu đổi mới của Tỉnh ủy nhằm đưa nội dung nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã hội. Nổi bật, đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... đã tạo khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, khoa giáo được chỉ đạo và triển khai đồng bộ; Ban Tuyên vận, tổ Tuyên vận đã đi vào nền nếp, tiếp tục phát huy hiệu quả tại cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo 9/9 Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi. Tiêu biểu, trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã tham mưu tổ chức trao 3 giải gồm: Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022). Giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Lào Cai, lần thứ I -2021, Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021. Đã tham mưu tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thu hút hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

 

Đ/c Trưởng BTG Tỉnh ủy Dương Đức Huy chủ trì thảo luận tại hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Bắc Hà là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh và cả nước, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2021 theo chuẩn cũ là 7,86%, theo chuẩn mới là 51,74%. Giai đoạn tới, huyện Bắc Hà xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt. Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 18 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; 11 Đề án, 04 Nghị quyết, 03 Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; 16 nội dung hướng về cơ sở của Huyện ủy. Bên cạnh đó để Bắc Hà thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa đề nghị BTG Tỉnh ủy cần dự báo sớm tình hình, có thông tin chính thống về những sự kiện nóng, sự việc nhạy cảm cung cấp kịp thời để các địa phương trong tỉnh chủ động trong tuyên truyền, định hướng dư luận; Sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng trung tâm chính trị chuẩn cấp huyện; Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội; Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ để các địa phương xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng… Ban tuyen giáo Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện thông tin tuyên truyền, định hướng thông tin, quảng bá về quê hương, con người, văn hóa, lịch sử, thành tựu Bắc Hà trên các lĩnh vực; hỗ trợ giúp đỡ huyện trong việc tuyên truyền, tổ chức các chuỗi sự kiện lớn trong năm 2022; giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng đến đầu tư tại Bắc Hà trong các lĩnh vực phát triển du lịch, nông nghiệp...

 

Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tiếp đó, tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, làm rõ hơn một số kết quả trong công tác tuyên giáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; khai thác lợi thế từ mạng xã hội phục vụ cho công tác tuyên truyền trong dịch bệnh Covid-19; chia sẻ một số mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

 

Đ/c Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh đan xen những thuận lợi với khó khăn, thách thức đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, khẳng định rõ vị trí, vai trò đi trước, mở đường của ngành.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị cấp ủy các cấp, ngành Tuyên giáo trong tỉnh tiếp tục tiếp tục bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ tuyên giáo; làm tốt công tác nhận định, đánh giá dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn tác động đến công tác tư tưởng chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy nhất là các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Trọng tâm là việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 3 nội dung chính “Học Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác”. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; theo dõi, kiểm tra, giám sát đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên...

 

Đ/c Dương Đức Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh cần cụ thể các nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2022.

Lê Hiếu

Trung tâm Văn hóa, TT – TT Bắc Hà

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1,408
  • Trong tuần: 2,691
  • Tất cả: 1,195,923