NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND HUYỆN KHOÁ IX
Lượt xem: 1030
Nghị quyết kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khoá IX (10 Nghị quyết)

1. Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- Xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư phát triển,dự toán ngân sách địa phương và phân bổ chi ngân sách huyện năm 2017: TẢI VỀ

2.  Nghị quyết thông qua việc lập quy hoạch xây dựng chi tiết 4 khu Thị trấn Bắc Hà (Khu Đồi Nậm cáy, Khu đồi Truyền hình, khu đường Cây xăng- Tả Hồ, khu mở rộng Thị trấn): TẢI VỀ

3.  Nghị quyết quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030: TẢI VỀ

4.  Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện: TẢI VỀ

5.  Nghị quyết về bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện: TẢI VỀ

6. Nghị quyết  về việc chấp nhận đại biểu HĐND huyện thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND: TẢI VỀ

7.  Nghị quyết Quy chế hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021: TẢI VỀ

8.  Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2017: TẢI VỀ

9. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của TT.HĐND huyện với UBND huyện trong thời gian giữa 02 kỳ họp: TẢI VỀ

10. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017: TẢI VỀ

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 823
  • Trong tuần: 823
  • Tất cả: 1,119,895