NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND HUYỆN KHOÁ IX
Lượt xem: 268
Nghị quyết kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khoá IX (07 Nghị quyết)
1. NQ  phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. TẢI VỀ
2. NQ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 2016, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 . TẢI VỀ
3. NQ về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. TẢI VỀ
4. NQ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 -2020. TẢI VỀ
5. NQ về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2015. TẢI VỀ
6. NQ về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương 2016. TẢI VỀ
7. NQ Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016. TẢI VỀ


Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 844
  • Trong tuần: 844
  • Tất cả: 1,119,916