NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND HUYỆN KHÓA IX ( 08 NGHỊ QUYẾT)
Lượt xem: 346
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND HUYỆN KHÓA IX ( 08 NGHỊ QUYẾT)
1. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 18/12/2018 Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Chi tiết tại đây.
2. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 18/12/2018 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- Xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ chi ngân sách huyện năm 2019. Chi tiết tại đây.
3. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 18/12/2018 Về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Bắc Hà khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Chi tiết tại đây.
4. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 18/12/2018 về xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Chi tiết tại đây.
5. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 18/12/2018 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện Bắc Hà. Chi tiết tại đây.
6. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 19/12/2018 Về  điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 15/12/2017của HĐND huyện Bắc Hàvề kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 huyện Bắc Hà. Chi tiết tại đây.
7.  Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 19/12/2018 Về kết quả giám sát chuyên đề "công tác xã hội hóa trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2016" của HĐND huyện. Chi tiết tại đây.
8. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 19/12/2018 Về phê chuẩn kết quả thỏa thuận của TT.HĐND huyện với UBND huyện trong thời gian giữa 02 kỳ họp. Chi tiết tại đây.
9. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 19/12/2018 Về điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Bắc Hà). Chi tiết tại đây.
 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 803
  • Trong tuần: 803
  • Tất cả: 1,119,875