Nội dung 12 TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 211

DANH MỤC 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  LÀO CAI

 

TT

Tên thủ tuc hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Tôn giáo (07 TTHC)

 

1

Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

 

2

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

 

3

Tiếp nhận đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Xem chi tiết

 

4

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

 

5

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở

Xem chi tiết

 

6

Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Xem chi tiết

 

7

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

Xem chi tiết

 

II

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (04 TTHC)

 

1

Giấy khen khen thưởng đột xuất.

Xem chi tiết

 

2

Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Xem chi tiết

 

3

Công nhận danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Xem chi tiết

 

4

Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

Xem chi tiết

 

III

Lĩnh vực Xây dựng chính quyền (01 TTHC)

 

1

Đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.

Xem chi tiết

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 62
  • Hôm nay: 696
  • Trong tuần: 696
  • Tất cả: 1,119,768