Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 301
Tổng số TTHC: 25 Thủ tục


LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tổng số TTHC: 25 Thủ tục

Quyết định 5608/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

TT

Tên TTHC

I

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

1

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại.

Chi tiết 

2

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trung học cơ sở.

Chi tiết 

3

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.

Chi tiết 

4

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại.

Chi tiết 

5

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

Chi tiết 

6

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục.

Chi tiết 

7

Sát nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

Chi tiết 

8

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú.

Chi tiết 

9

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

Chi tiết 

10

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

Chi tiết 

11

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Chi tiết 

12

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Chi tiết 

II

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

13

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Chi tiết 

14

Thành lập trường trung học sơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.

Chi tiết 

15

Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động giáo dục.

Chi tiết 

16

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Chi tiết 

17

Giải thể trường trung học sơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Chi tiết 

18

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục.

Chi tiết 

19

Sát nhập, chia, tách trường tiểu học.

Chi tiết 

20

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học)

Chi tiết 

21

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Chi tiết 

22

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục.

Chi tiết 

23

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.

Chi tiết 

24

Sát nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Chi tiết 

25

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

Chi tiết 


Tin khác
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 11,399
  • Tất cả: 1,116,201