Lĩnh vực Công thương
Lượt xem: 285
Tổng số TTHC: 13 Thủ tục

LĨNH VỰC: CÔNG THƯƠNG

Tổng số TTHC: 13 Thủ tục

TT

Tên TTHC

 

 

Thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh

Quyết định 953/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

1

Đăng ký hồ sơ tiếp nhận quản lý chợ

Chi tiết

Lĩnh vực Công nghiệp

Quyết định 3591/QĐ-UBND ngày 11/8/2017

2

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Chi tiết

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Chi tiết

4

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Chi tiết

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Chi tiết

6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Chi tiết

7

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Chi tiết

Lĩnh vực Thương mại

8

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Chi tiết

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Chi tiết

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Chi tiết

11

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Chi tiết

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Chi tiết

13

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Chi tiết


Tin khác
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 11,248
  • Tất cả: 1,116,050