Lĩnh vực Tôn giáo
Lượt xem: 313
Tổng số TTHC: 09 Thủ tục

LĨNH VỰC: NỘI VỤ

Tổng số TTHC: 09 Thủ tục

TT

Tên TTHC

 

 

Lĩnh vực tôn giáo

Quyết định 3359/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

1

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chi tiết

2

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chi tiết

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Chi tiết

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Chi tiết

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chi tiết

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ ch tôn giáo cơ sở

Chi tiết

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chi tiết

8

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Chi tiết

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Chi tiết

 

 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 289
  • Trong tuần: 11,395
  • Tất cả: 1,116,197