Lĩnh vực Thi đua khen thưởng và Xây dựng chính quyền
Lượt xem: 341
Tổng số TTHC: 05 Thủ tục

DANH MỤC 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng vàXây dựng chính quyền

(Quyết định số:3840/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên thủ tuc hành chính

 

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

QĐ 3840/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

1

Giấy khen khen thưởng đột xuất.

Chi tiết

2

Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Chi tiết

3

Công nhận danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Chi tiết

4

Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

Chi tiết

 

Lĩnh vực Xây dựng chính quyền

1

Đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.

Chi tiết
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 273
  • Trong tuần: 11,379
  • Tất cả: 1,116,181