Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Lượt xem: 335
Tổng số TTHC: 15 Thủ tục

LĨNH VỰC: NÔNG LÂM NGHIỆP

Tổng số TTHC: 15 Thủ tục

TT

Tên TTHC

 

 

Lĩnh vực Nông nghiệp

Quyết định 1998/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

1

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng

Chi tiết

2

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Chi tiết

3

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Chi tiết

4

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

Chi tiết

5

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

Chi tiết

6

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

Chi tiết

7

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Chi tiết

8

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Chi tiết

9

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Chi tiết

10

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Chi tiết

11

Cho Thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Chi tiết

12

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

Chi tiết

13

Đóng dấu búa kiểm lâm

Chi tiết

14

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối vơi iam sàn chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của tổ chức; lâm sản có nguồn gốc từ nhập khẩu, sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của tổ chức, cá nhân; lâm sản sau chế biến 'có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

Chi tiết

15

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung của tổ chức; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu của tổ chức, cá nhân.

Chi tiết

Tin khác
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 11,263
  • Tất cả: 1,116,065