Lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Người có công - Phòng, chống tệ nạn xã hội - Lao động, tiền lương
Lượt xem: 398
Tổng số TTHC: 29 Thủ tục

LĨNH VỰC: LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tổng số TTHC: 29 Thủ tục

TT

Tên TTHC

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

1

Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

Chi tiết

2

Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Chi tiết

3

Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Chi tiết

4

Thủ tục: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Chi tiết

5

Thủ tục: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chi tiết

6

Thủ tục: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chi tiết

7

Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Chi tiết

8

Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

Chi tiết

9

Thủ tục: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội)

Chi tiết

10

Thủ tục: Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Chi tiết

11

Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Chi tiết

12

Thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Chi tiết

13

Thủ tục: cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Chi tiết

14

Thủ tục: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyển quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện

Chi tiết

15

Thủ tục: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện

Chi tiết

16

Thủ tục: Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của ủy ban nhân dân cấp huyện

Chi tiết

17

Thủ tục: Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của ủy ban nhân dân cấp huyện

Chi tiết

18

Thủ tục: Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

Chi tiết

19

Thủ tục: Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

Chi tiết

20

Thủ tục: Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

Chi tiết

Lĩnh vực người có công

 

21

Thủ tục: cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

Chi tiết

22

Thủ tục: Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức

Chi tiết

23

Thủ tục: Mua bảo bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Chi tiết

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

 

24

Thủ tục: Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Chi tiết

25

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng  biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Chi tiết

26

Thủ tục: Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Chi tiết

Lĩnh vực Lao động tiền lương

 

27

Thủ tục: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện.

Chi tiết

28

Thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Chi tiết

Thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh

 

Quyết định 3589/QĐ-UBND ngày 11/8/2017

29

Xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chi tiết

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 1,154
  • Trong tuần: 1,154
  • Tất cả: 1,120,226