Thường trực Huyện ủy
Lượt xem: 570

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY BẮC HÀ

NHIỆM KỲ 2020-2025

-----

STT

Họ và tên

Tiểu sử tóm tắt

01

 
 

Đ/c Nguyễn Duy Hòa –

Bí thư Huyện ủy

- Họ và tên: Nguyễn Duy Hòa

- Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1975.

- Dân tộc:Kinh.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 12 tháng 6 năm 2000; chính thức ngày 12tháng 6 năm 2001.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Cử nhân Tài chính - tín dụng.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Huyện ủy Bắc Hà.

- Quê quán: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 065, đường Nguyễn Thị Định, tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/01/1997 đến 31/7/2002:Cán bộ phòng Tài chính - Thương nghiệp (Từ 01/4/2002-31/01/2005 được đổi tên là phòng Kế hoạch - Tài chính - Thương mại; từ 01/02/2005 đến nay được đổi tên là Phòng Tài chính - Kế hoạch) huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/8/2002 đến 13/5/2009: Phó trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Từ 14/5/2009 đến tháng 25/9/2012:Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 9/2004 đến 30/6/2006: Phó trưởng phòng Tổng hợp, học tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Hà Nội.

- Từ 26/9/2012 đến 05/02/2013:Chuyên viên phòng Chuyên viên Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 06/02/2013 đến31/3/2014: Phó trưởng phòng Chuyên viên Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

- Từ 01/4/2014 đến 14/4/2016: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ 15/4/2016 đến 15/5/2020:Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai.

- Từ 16/5/2020 đến 10/6/2020:Cán bộ Tỉnh ủy biệt phát công tác tại huyện Bắc Hà.

 - Từ 11/6/2020 đến nay: Bí thư Huyện ủy Bắc Hà

02

   

Đ/c Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Nga

- Sinh ngày: 05/04/1976 ,Giới tính : Nữ

- Dân tộc: Kinh

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:  /1999, Ngày chính thức: 06/06/2000

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12.

+ Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế;

+ Lý luận chính trị:Cao cấp     

- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Hà

- Quê quán: Xã Thanh Mỹ - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: TDP Nậm Sắt 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Trước năm 2004: Giáo viên trường Tiểu học thị trấn Bắc Hà, Cán bộ chuyên trách Huyện đoàn, Phó Bí thư Huyện đoàn, Quyền Bí thư Huyện đoàn Bắc Hà.

- Từ năm 2004 - 4/2009: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Bắc Hà 

- 5/2009 - 5/2012: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Bắc Hà

- 10/2012 - 2014: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Bắc Hà

- 1/2015 - 5/2015: Huyện ủy viên, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Hà 

- 6/2015 -  5/2016: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ

- 6/2016 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

- 4/2019-7/2020: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Bắc Hà nhiệm kỳ 2019-2024

- 8/2020-5/2021: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2021 – 30/12/2021: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

- Từ 31/12/2021 đến nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Hà.

03

 
   

Đ/c Đinh Văn Đăng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Họ và tên khai sinh:Đinh Văn Đăng

Ngày tháng năm sinh: 08/8/1980

Quê quán: Xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnhHàNam

Nơi thường trú: Số nhà 61, Đường Mường Hoa, tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai,tỉnh Lào Cai.

Đơn vị công tác: UBND huyện Bắc Hà.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch UBND huyện.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng chính thức: 19/5/2009

Tình trạng sức khỏe: Tốt.

Quá trình công tác:

-Từ 01/4/2006 đến 31/7/2008: Cán bộ kỹ thuật – Ban QLDA Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/8/2008đến 19/11/2008: Cán bộ kỹ thuật – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 20/11/2008 đến 31/3/2010: Phó phòng Quản lý dự án – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/4/2010 đến 31/9/2011: Trưởng phòng Quản lý dự án – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai.

-Từ 01/10/2011 đến 30/6/2015: Phó giám đốc– Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai; Phó bí thư chi bộ 3.

-Từ 01/7/2015đến 15/3/2016: Phó giám đốc (phụ trách) – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai; Bí thư chi bộ 3.

- Từ 16/3/2016 đến 25/6/2018: Giám đốc – Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án Xây dựng tỉnh Lào Cai (được cử đi học Cao cấp chính trị, hệ tập trung năm học 2017-2018, kể từ ngày 04/9/2017); Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng; Bí thư chi bộ 3.

- Từ 26/6/2018đến 22/11/2018: Giám đốc– Ban Quản lý dự án Xây dựng đô thị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng; Bí thư chi bộ 6.

- Từ 23/11/2018 đến 24/12/2018: Giám đốc – Ban Quản lý dự án Xây dựng đô thị thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí thư chi bộ 6.

- Từ 25/12/2018 đến 30/6/2019: Giám đốc – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai; Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bí thư chi bộ 7.

- Từ 01/7/2019 đến 01/7/2020: Giám đốc – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai (Bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính từ 01/9/2019); Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Bíthư chi bộ 7 .

- Từ 01/7/2020 đến 31/01/2021: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

- Từ 01/02/2021 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện


 

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,063
  • Trong tuần: 1,063
  • Tất cả: 1,105,865