Bắc Hà: Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu
Lượt xem: 87

          Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Ngày 29/4/2022, tại xã Tả Van Chư, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện đã tiến hành giám sát đối với đồng chí Sùng Seo Vảng - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã. Tham gia buổi giám sát có đồng chí Giàng Seo Giả - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng đoàn giám sát; các đồng chí đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia thành viên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tả Van Chư.

 

Đồng chí Giàng Seo Giả - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng đoàn giám sát công bố Kế hoạch và Quyết định giám sát

Các nội dung giám sát được thực hiện theo Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 14/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà về Giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022, thời hiệu giám sát năm 2021. Thông qua giám sát, cấp uỷ, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ đã nhận thức đầy đủ về mục tiêu của Đảng trong Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Cấp uỷ đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2018; Quy định số 28-QĐi/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh uỷ Lào Cai…tới cán bộ, đảng viên. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai, tổ chức thực hiện, triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết trách nhiệm nêu gương; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tham gia đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng bộ xã. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, kết quả trên 90% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Quang cảnh buổi giám sát

Tuy nhiên, trong năm 2021 Đảng ủy xã vẫn còn 06 đảng viên vi phạm bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật về chính sách Dân số/KHH&GĐ, cưới tảo hôn cho con, sinh con thứ 3; chỉ đạo việc đăng ký cam kết nêu gương học tập Bác còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ của từng cá nhân. Việc tổ chức tiếp dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh của dân chưa được nhiều. Việc tổ chức công khai minh bạch Bản cam kết trách nhiệm nêu gương, Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân chưa được rộng rãi đến Nhân dân.

Sau buổi giám sát, Đoàn giám sát đã yêu cầu đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục toàn bộ những hạn chế, tồn tại mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Cùng với cấp uỷ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết TW 4 khóa XII; kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định 368-QĐ/TU, ngày 17/02/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai; đặc biệt phát huy vai trò của hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII đã đề ra, để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, xứng đáng với lòng tin yêu của Nhân dân.

                                                                           Đoàn Nguyệt

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,234
  • Trong tuần: 1,234
  • Tất cả: 1,106,036