Đảng bộ xã Bản Phố kỷ niệm 60 năm thành lập
Lượt xem: 352
           Sáng ngày 7/9, Đảng bộ xã Bản Phố đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã (7/9/1961 - 7/9/2021). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Chu Thị Dương, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban của huyện; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Bản Phố.

Quang cảnh lễ kỷ niệm

          Ngày 07/9/1961 Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà cho tách và quyết định thành lập chi bộ xã Bản Phố, đồng chí Sùng Seo Giàng giữ chức vụ Bí thư chi bộ; các đồng chí đảng viên gồm Vàng Hoàng Pao, Giàng Thị Pla. Sự ra đời của tổ chức Đảng ở xã Bản Phố là ngọn nguồn của mọi sự thắng lợi của cách mạng ở địa phương. Trong giai đoạn 1961-1975, chi bộ lãnh đạo thắng lợi công cuộc phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là thí điểm và từng bước đưa các loại giống vật nuôi cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đây cũng là thời kỳ cấp ủy Đảng cơ sở tập trung lãnh đạo, xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình kinh tế tập thể HTX, từ hợp tác xã cấp thấp lên hợp tác xã cấp cao. Trong tiến trình phát triển, cấp ủy địa phương đã lãnh đạo thực hiện vận động nhân dân ra sức ủng hộ, chi viện cho chiến trường miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Về giáo dục nổi bật giai đoạn này cuối năm 1962, xã Bản Phố huyện Bắc Hà là xã điển hình của tỉnh về phong trào học tiếng Mông, được Bác Hồ khen ngợi tại tờ báo Nhân dân, số 3149 với tiêu đề: “Một thắng lợi mới”. Đây là một trong những điển hình của thắng lợi mới về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta và là thắng lợi đầu tiên của đồng bào Mông về mặt văn hoá. Cũng trong tiến trình lịch sử đó, ngày 01/8/1998 Đảng bộ xã Bản Phố chính thức ra đời. Từ khi thành lập Đảng bộ xã đến nay, cấp ủy Đảng cơ sở ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, đẩy mạnh phát triển kinh tế làm trọng tâm, coi sản xuất nông – lâm nghiệp là cơ bản, xây dựng Đảng là then chốt. Việc học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và có bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tại địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ đem lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là phong trào chung sức xây dựng NTM tại địa phương.

          Phát huy truyền thống 60 năm qua, trong thời gian tới Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Tranh thủ thời cơ, vận hội mới, huy động tối đa các nguồn lực để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu của xã. Huy động tốt các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, duy trì xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao. Đẩy mạnh phát triển các ngành nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch trong cơ cấu kinh tế; tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đ/C Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa chúc mừng Đảng bộ xã Bản Phố 60 xây dựng và trưởng thành

          Phát biểu chức mừng Đảng bộ xã tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những nỗ lực, cống hiến và thành quả to lớn mà Đảng bộ và nhân dân xã Bản Phố đã đạt được trong 60 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa yêu cầu, Đảng bộ và nhân dân xã Bản Phố cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương; Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời, khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; quyết tâm hoàn thành NTM nâng cao; tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, cùng chung sức, chung lòng cho sự nghiệp phát triển của địa phương.

Đảng bộ xã Bản Phố tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc

          Nhân dịp này, Đảng bộ xã Bản Phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt "Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Bản Phố (7/9/1961 - 7/9/2021)".

          Cũng trong thời gian này, Đảng bộ xã Bản Phố đã long trọng tổ chức Lễ công bố, phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1950 - 2020.

Ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1950 - 2020

          Sau một thời gian sưu tầm, nghiên cứu tư liệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của địa phương qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đến nay cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Bản Phố, giai đoạn 1950 - 2020 đã chính thức ra mắt, bao gồm 5 chương ghi lại dấu ấn 70 năm đấu tranh kiên cường, nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vô cùng oanh liệt của các thế hệ người dân Bản Phố trong đấu tranh giữ nước, xây dựng và phát triển quê hương. Trong đó, Chương I, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương; Chương II, Đấu tranh làm thất bại âm mưu gây phỉ của thực dân Pháp, củng cố Chính quyền, thành lập Chi bộ Đảng ở địa phương giai đoạn 1950 – 1965; Chương III, Chi bộ lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị giai đoạn 1965 - 1975; Chương IV, Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giai đoạn 1976 - 1995; Chương V, Tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn giai đoạn 1996 - 2020.

          Theo đánh giá của ngành chức năng, cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Bản Phố, giai đoạn 1950 - 2020 có nguồn tư liệu dồi dào, được sưu tầm tốt, phản ánh sâu sắc, toàn diện quá trình lãnh đạo của Đảng bộ xã qua các thời kỳ. Việc hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bản Phố là một sự kiện hết sức quan trọng và đáng tự hào, đây là cuốn tư liệu quý giá góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của địa phương.

Tặng cuốn lịch sử Đảng bộ cho các đại biểu

          Nhân dịp này, xã Bản Phố đã cắt băng khai trương cuấn lich sử Đảng bộ, trao tặng cho các đại biểu về tham dự và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày

          Trước đó, xã Bản Phố cũng đã tổ chức cắt băng khai trương Nhà trưng bày bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc HMông xã Bản Phố. Công trình Nhà trưng bày là công trình văn hóa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thị xã Bản Phố nhằm thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã.

Tìm hiểu công đoạn chế tác khen Mông

          Đây sẽ là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa, trưng bày, bảo tồn các kỷ vật, các hiện vật mang bản sắc đặc trưng của đồng bào HMông nơi đây như: Khung dệt thổ cẩm, Váy, Áo truyền thống và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày của người Mông vùng cao Bắc Hà. Qua đó, phục vụ khách du lịch và nhân dân trong và ngoài xã tham quan, khám phá, góp phần giáo dục, khơi dậy lòng tự hòa dân tộc cho thế hệ trẻ.../.

Lê Hiếu - Văn Vinh           

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1,002
  • Trong tuần: 1,002
  • Tất cả: 1,120,074