Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2021
Lượt xem: 153
              Ngày 07/10/2021 UBND huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Thị Dương – UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Thành viên Hội đồng PBGDPL cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo và công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2021

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Chu Thị Dương đã nhấn mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một hoạt động, việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đồng chí Chu Thị Dương – UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu 01 Luật, 01 Pháp lệnh, 01 Nghị quyết mới được Quốc  hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11; Các Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng  Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban  hành; Luật Phòng, chống ma tuý; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/07/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 26/2021/QĐ UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND, ngày 09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025... 

Báo cáo viên giới thiệu các văn bản tại Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Tại Hội nghị đã trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết giai đoạn 1 Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022” trên địa bàn.

Tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Cũng tại Hội nghị đã trao thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn./.

                                                                                                                Vũ Thị Phương Thảo      

Tin khác
1 2 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 931
  • Tất cả: 1,120,003