Tỉnh ủy Lào Cai phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Lượt xem: 161

Ngày 25/3/2022 Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU về tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Kế hoạch được ban hành với mục đích khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, hình thành lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Cơ quan thường trực cuộc thi sẽ nhận bài viết dự thi từ khi ban hành Kế hoạch phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện)

Địa chỉ nhận bài viết:

- Các tác giả/ nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành và các địa phương gửi bài viết dự thi về đầu mối Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương. (Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy)

- Các tác giả/ nhóm tác giả không thuộc đối tượng trên gửi bài viết dự thi về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, địa chỉ Khối I, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 02143843113 (gửi file mềm về địa chỉ: thiviet35btgtulaocai@gmail.com )

Cụ thể các nội dung khác có trong Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 25/3/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; Quy chế số 22-QC/TU ngày 25/3/2022 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Tuấn Anh

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 538
  • Trong tuần: 9,619
  • Tất cả: 1,114,421