TBKL 61 Kết luận đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục thuộc Dự án Cải tạo và nâng cấp chợ văn hóa Bắc Hà
Số ký hiệu văn bản 61/TB-VPUBND
Ngày ban hành 28/08/2019
Ngày hiệu lực 28/08/2019
Trích yếu nội dung TBKL 61 Kết luận đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục thuộc Dự án Cải tạo và nâng cấp chợ văn hóa Bắc Hà
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực xây dựng cơ bản
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Kiên
Tài liệu đính kèm tbkl-61-ket-luan-day-nhanh-tien-do-thi-cong-mot-so-hang-muc-thuoc-du-an-cai-tao-va-nang-cap-cho-van-hoa-bac-ha.pdf
Văn bản mới