TBKL giao ban tháng 6 năm 2020
Số ký hiệu văn bản 26/TB-VPUBND
Ngày ban hành 12/06/2020
Ngày hiệu lực 12/06/2020
Trích yếu nội dung TBKL giao ban tháng 6 năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Kiên
Tài liệu đính kèm tbkl_thang_6_ngay_462020_2006120200615080920792_signed.pdf
Văn bản mới