V.v đôn đốc tham mưu Công văn số 2396/UBND-QLĐT ngày 29/5/2020
Số ký hiệu văn bản 58/VP-Th
Ngày ban hành 05/06/2020
Ngày hiệu lực 05/06/2020
Trích yếu nội dung V.v đôn đốc tham mưu Công văn số 2396/UBND-QLĐT ngày 29/5/2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Kiên
Tài liệu đính kèm don_doc_cham_tien_do_tham_muu_20200605025450788_signed.pdf
Văn bản mới