Báo cáo 152 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác y tế - Dân số tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018
Số ký hiệu văn bản 152/BC-VP.TH
Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày hiệu lực 19/10/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo 152 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác y tế - Dân số tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thu Phương
Tài liệu đính kèm bc-152-ket_qua_thuc_hien_nhiem_vu_cong_tac_y_te_-_dan_so_thang_10_va_phuong_huong_nhiem_vu_thang_112018__20181019092647976970.pdf
Văn bản mới