Thông báo kết luận của Đ/C Thào Seo Cấu - PCT HĐND Huyện tại Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện - xã Quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018
Số ký hiệu văn bản 61/TB-TT.HĐND
Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày hiệu lực 15/10/2018
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Đ/C Thào Seo Cấu - PCT HĐND Huyện tại Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND huyện - xã Quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Lương Mạnh Hà
Tài liệu đính kèm tb_so_61__201810170404037770.pdf
Văn bản mới