QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1734/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày hiệu lực 10/08/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_-_qd_hoi_dong_tham_dinh_ctmtqg.pdf
Văn bản mới