Chỉ thị Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày hiệu lực 05/01/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Huy
Tài liệu đính kèm chi_thi_so_01_202101050405491620210105040719769_signed.pdf
Văn bản mới