Chương trình công tác tháng 7
Số ký hiệu văn bản 01-CTr/HU
Ngày ban hành 02/07/2020
Ngày hiệu lực 01/07/2020
Trích yếu nội dung Chương trình công tác tháng 7
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng
Người ký duyệt Lục Thị Nha
Tài liệu đính kèm Lich_cong_tac_thang_72020_202020200702111251481_Signed_20200702111313997.pdf
Văn bản mới