Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 282/KH-UBND
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm kh-ctmtqg-ntm-tinh-lao-cai.pdf
Văn bản mới