KH số 03 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2018
Số ký hiệu văn bản 03/KH-VP
Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày hiệu lực 03/08/2018
Trích yếu nội dung KH số 03 Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Kiên
Tài liệu đính kèm kh-so-03-kiem-tra-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-co-che-1-cua-tren-dia-ban-huyen-bac-ha-nam-2018.pdf
Văn bản mới