ĐỀ ÁN phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật nông thôn huyện Bắc Hà,giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 03-ĐA/HU
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật nông thôn huyện Bắc Hà,giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm de_an_so_03_ve_ket_cau_ha_tang20210208075818192_signed_20210208080644647.pdf
Văn bản mới