ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, DU LỊCH HUYỆN BẮC HÀ, GIAI ĐOẠN 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 05-ĐA/HU
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, DU LỊCH HUYỆN BẮC HÀ, GIAI ĐOẠN 2021-2025
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Du lịch
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm de-an-05.pdf
Văn bản mới