ĐỀ ÁN Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số huyện Bắc Hà trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 07-ĐA/HU
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số huyện Bắc Hà trong tình hình mới, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm de-an-07.pdf
Văn bản mới