ĐỀ ÁN xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 08-ĐA/HU
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Bắc Hà giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm de_an_so_08_ve_xay_dung_doi_ng20210118091539352_signed_20210118092138150.pdf
Văn bản mới