ĐỀ ÁN phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 09-ĐA/HU
Ngày ban hành 31/12/2020
Ngày hiệu lực 31/12/2020
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Kiểm tra, Giám sát
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm de-an-09.pdf
Văn bản mới