NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về lãnh đạo xã Bảo Nhai phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 50-NQ/HU
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về lãnh đạo xã Bảo Nhai phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm 0_nghi_quyet_cua_ban_thuong_vu_h20221027021648597_signed_20221027022022347.pdf
Văn bản mới