NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 54/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_phe_chuan_chuc_vu_u20221221085754206_signed.pdf
Văn bản mới