NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 49/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_phe_chuan_ket_qua_t20221221084003782_signed.pdf
Văn bản mới