QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 214/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đinh Văn Đăng
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_ban_hanh_202302190920230220075927921_signed.pdf
Văn bản mới