KẾ HOẠCH tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 236-KH/HU
Ngày ban hành 07/03/2023
Ngày hiệu lực 07/03/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nga
Tài liệu đính kèm kh-tt-mtqg-2023.pdf
Văn bản mới