QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc quy hoạch xây dựng; lập, thẩm định, tổ chức thực hiện và quyết toán một số công trình dự án tạo quỹ đất bán đấu giá; một số công trình đường liên xã sử dụng vốn ngân sách tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Hà.
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-BKTXH
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 26/06/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc quy hoạch xây dựng; lập, thẩm định, tổ chức thực hiện và quyết toán một số công trình dự án tạo quỹ đất bán đấu giá; một số công trình đường liên xã sử dụng vốn ngân sách tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Hà.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kiểm tra, Giám sát
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_thanh_lap_doan_giam20230707095230010_signed.pdf
Văn bản mới