THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực dọc hai bên đường Pạc Kha, đô thị Bắc Hà (Khu vực đất dịch vụ 1 + 2)
Số ký hiệu văn bản 369/TB-KT&HT
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực dọc hai bên đường Pạc Kha, đô thị Bắc Hà (Khu vực đất dịch vụ 1 + 2)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong_bao_niem_yet-ktht_20230720230713031710666_signed.pdf
phieu_lay_y_kien_dieu_chinh_cuc_bo_qh_230713102941788780_20230713103458377.pdf
tm_dieu_chinh_cuc_bo_pac_kha_230713103328854850_20230713103458455.pdf
ban_ve_dc_cuc_bo_dv12_230713102936769771_20230713103458361.pdf
Văn bản mới