NGHỊ QUYẾT Quyết định điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện Bắc Hà năm 2023
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Quyết định điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện Bắc Hà năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm nghi_quyet_dieu_chinh_bo_sung_20230718094124350_signed.pdf
bieu_kem_theo_nghi_quyet_ve_di20230718105925377_signed.pdf
Văn bản mới