NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ Mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 65-NQ/HU
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ Mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Xây dựng Đảng
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm 0_nghi_quyet_hoi_nghi_bch_lan_th20230731111848021_signed_20230731113440590.pdf
Văn bản mới