NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 18/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm nq-18-hdnd-tinh.pdf
Văn bản mới