NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố
Số ký hiệu văn bản 16/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm nq-16-hdnd-tinh.pdf
quy-dinh-kem-nq-16-hdnd-tinh.pdf
Văn bản mới