NGHỊ QUYẾT Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực 14/12/2023
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 6_nghi_quyet_ktxh_2024.pdf
Văn bản mới