CHƯƠNG TRÌNH kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 153-CTr/HU
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung CHƯƠNG TRÌNH kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Kiểm tra, Giám sát
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm 0_chuong_trinh_cong_tac_ktgs_nam2024.pdf
Văn bản mới