CHỈ THỊ Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 – huyện Bắc Hà
Số ký hiệu văn bản 05/CT- UBND
Ngày ban hành 26/12/2023
Ngày hiệu lực 26/12/2023
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 – huyện Bắc Hà
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Đinh Văn Đăng
Tài liệu đính kèm ct-ptkt-1.pdf
ct-ptkt-bieu.pdf
Văn bản mới