KẾ HOẠCH tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Số ký hiệu văn bản 340 - KH/HU
Ngày ban hành 07/03/2024
Ngày hiệu lực 07/03/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nga
Tài liệu đính kèm 0_KE_HOACH_TUYEN_TRUYEN_PCTH_NAM20240307113937186_Signed_20240307115734563.pdf
Văn bản mới