NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa X
Số ký hiệu văn bản Số: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực 11/03/2024
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa X
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm Nghi_quyet_Ky_hop_thu_16_Hoi_d20240314084048296_Signed.pdf
Văn bản mới